Edifici
Modernista

Casa Particular

Restauració de les pintures murals, pintures sobre tela, paper maixé, esgrafiats i ceràmica dels interiors i pedra de l’exterior.

Image

Estat de conservació.

Image

Detall de l’estat de conservació.

Image

Resultat de la restauració.