Edifici
Modernista

Casa Particular

Restauració de les pintures murals i realització de motlles i reproduccions de les ornamentacions de guix.

Image

Estat inicial d’un del conjunt de sostres.

Image

Realització de motlles per a les posteriors reproduccions de peces decoratives.

Image
Image
Image
Image

Realització de motlles per a les posteriors reproduccions de peces decoratives.