Seleccionar página

Antic edifici Olivetti

 

Ubicació Catalogació Any d’execució
Terrassa BCIL 2022

 

Unes de les sales de la planta baixa d’aquest edifici acull les decoracions de paisatge feta pel pintor terrassenc Joan Duck.

Estat de consevació de les pintures murals

Fixació dels aixecaments

Fixació dels aixecaments

Proves de neteja

Procés de retirada del vernís i bruticia

Procés de retirada del vernís i bruticia

Eliminació d’estucs superposat a l’original

Procés de reintegració del suport

Procés de reintegració del suport

Procés de reintegració cromàtica